Öğrenci Rektör Danışmanı

Öğrenci rektör danışmanının görevleri

ODTÜ Öğrenci Rektör Danışmanının görevlerinin belirtildiği bu metin öğrencilerle birlikte hazırlanmıştır.

ODTÜ Öğrenci Rektör Danışmanı, ODTÜ öğrencilerine destek sağlayacak ve yönetişimin öğrenci bakış açısını Üniversite’nin Akademik Kurulları’na aktaracaktır. Öğrenci Rektör Danışmanlığında öğrenciler görev alacak, yazışmalar, görüşmeler, uygulamalar tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir.

Öğrenci Rektör Danışmanının en önemli görevi, tüm öğrencilerle iletişimin en kolay ve hızlı bir biçimde sağlanması olacaktır. Oluşturulacak veri tabanı lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin tümünün iletişim bilgilerini (telefon, e-posta, özlük bilgiler vb.) içerecektir.

Öğrenci Rektör Danışmanı, Öğrenci Temsilcileri Konseyi ve topluluklarla birlikte çalışacaktır.

Öğrenci Rektör Danışmanının Görevleri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

  1. Akademik Destek: Öğrencilerin eğitim-öğretim döneminde araştırma ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmasında bölümlere destek olacaktır. Akademik anlamda sorun yaşayan öğrenciler, Rektör Danışmanlığı’na başvuru yapabilecek ve bu konuda yardım isteyebilecektir. Öğrenciye yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm üretmek, Rektör Danışmanının görevleri arasında yer alacaktır.
  1. Kültürel Gelişime Destek: Öğrencilerin kültürel gelişimine destek sağlamak amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi, Toplum Bilim Merkezi, Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi ve diğer ilgili merkezlerle birlikte bir program hazırlanıp öğrencilerin seminer ve panellere katılması sağlanacaktır. Buna ek olarak, İngilizce dışında yabancı dil öğreniminin özendirilmesi için Modern Diller Bölümü ile ortak çalışmalar hazırlanıp konunun önemi vurgulanacaktır.
  1. Psikolojik Destek: Amaç, öğrencilerin sorunlarının belirlenmesi, nedenlerinin araştırılması ve bu sorunlara karşı önlemler alınmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda, Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde halen yürütülmekte olan çalışmalar takip edilecek ve öğrencilerin yaşadığı problemlere çözümler üretilmeye çalışılacaktır. Psikolojik sorunların oluşma nedenleri araştırılarak bu tip sorunlarla tekrar karşılaşılmaması için önlemler alınacaktır.
  1. Finansal Destek: Öğrenci Burs Komitesi’nin çalışmaları Öğrenci Rektör Danışmanlığı birimi tarafından yürütülecektir. Verilecek bursların belirlenmesinde ve izlenmesinde Öğrenci Rektör Danışmanı önemli görevler üstlenecektir. Dayanışmanın temel olduğu burs verme sistemi geliştirilip uygulanacaktır. Öğrencilerin yönetime dahil edilmesi ve işlerin yürütülmesine yardımcı olması sağlanacaktır.
  1. Kültür ve Spor Toplulukları: Kültür ve Spor Topluluklarının etkinlikleri, bütçelerini kullanabilmeleri için Öğrenci Rektör Danışmanlığı tarafından düzenlenecektir. Öğrenci Topluluklarının yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurarak karşılaştıkları sorunlara çözüm aranacaktır. Düzenli olarak topluluk yönetim kurulu üyeleri ile toplantılar düzenlenip birebir iletişim sağlanacaktır. Yazışmaların internet üzerinden gerçekleşmesi sağlanacak ve bir dilekçenin en fazla iki günde gözden geçirilmesi, yazılı olarak yine internetten topluluğa yanıt verilmesi sağlanacaktır.
  1. Toplumsal Yaşam: Toplumsal sorumluluğu yerine getirmeye yönelen topluluklarla birlikte hareket eden bir topluluklar ekibi ve öğrenci ekibi oluşturulacaktır. Öğrenci Rektör Danışmanlığı birimi altında görev yapacak bu iki birim birbirine bağlı olarak çalışacak topluma dönük uygulamaları olan toplulukların birlikte hareket etmesi sağlanacaktır.
  1. Yerleşkede Yaşam: Yerleşkede bulunan kültür ve spor olanakları öğrencilerin katılımına açık olması için düzenlemeler Öğrenci Rektör Danışmanı sorumluluğunda düzenlenecektir. Öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanması için bir ağ oluşturulup sürekli bilgilendirmeler yapılacaktır.