Türkçe Bildiriler

 1. Karadag, O. O., F. T. Yarman-Vural. “Markov Rasgele Alan ile Anlamsal Bölütleme” IEEE 20nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. 2012.
 2. Aktas, U. R., Can, G., F. T. Yarman-Vural. “Uydu Görüntülerinde Kıyı Şeridinin Tespiti için Gürbüz Bir Yöntem” IEEE 20nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. 2012.
 3. Fırat, O., Tursun, O. T., F. T. Yarman-Vural. “Uydu Görüntülerinde Havalimanı İlgi Bölgesi Tespiti için Bağlam Değişmezlerinin Kullanımı” IEEE 20nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. 2012.
 4. Fırat, O., Özay, M., Önal, I., Karagöz, B., Öztekin, İ., F. T. Yarman-Vural. “Beyin Datası Modellemesinde Örgü Öğrenme Yaklaşımı” IEEE 20nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı. 2012.
 5. Demircioglu, E., F. T. Yarman-Vural. “Otomatik Görüntü Etiketleme Sistemleri için Yeni Bir İyileştirme Yöntemi.” IEEE 19ncu Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (pp. 602-605). 2011.
 6. Yuksel, B., Senaras, C., Ozay, M., F. T. Yarman-Vural. “Yığılmış Genelleme Yöntemiyle Uydu Görüntülerinden Otomatik Bina Bulunması.” IEEE 19ncu Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (pp. 694-697). 2011.
 7. Ozay, M., F. T. Yarman-Vural. ” Vektör Uzaylarında Öznitelik Ard Arda Ekleme Yönteminin Analizi.” IEEE 18nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (pp. 1-4). 2010.
 8. Ozyer, G. T., F. T. Yarman-Vural. ” Görsel Dikkat Kullanarak Geliştirilen İçerik Tabanlı Bir Görüntü Erişim Sistemi.” IEEE 18nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (pp. 399-402). 2010.
 9. M. Özay, F.T. Yarman Vural, “Yığılmış Genelleme Algoritmalarının Performans Analizi”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008.
 10. A. Sayar, F.T. Yarman Vural, “Yarı Denetimli Kümeleme ile Görüntü İçeriğine Açıklayıcı Not Üretme”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2008.

 11. F.T. Yarman Vural, “Bilgi Teknolojisindeki Gelişmenin Yarattığı Uluslar Arası Yeni Güvenlik Ortamı”, Gelişen Bilgi Teknolojisi İle Güvenlik Politikası ve Stratejiler Arasında Etkileşim Sempozyumu, 2005.

 12. F.T. Yarman Vural, “E-Dönüşüm Türkiye ve E-Güvenlik”, 2. Polis Bilişim Sempozyumu, 1, s.9-22, 2005.

 13. Ö. Özcanli, E. Akbaş, F.T. Yarman Vural, “Görüntü Erişiminde Bulanık ARTMAP Ve Adaboost Sınıflandırma Yöntemlerinin Performans Karşılaştırması”, IEEE 13. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2005.

 14. Ö.Ö. Tola, N. Arıca, F.T. Yarman Vural, “Genelleştirilmiş Kerteriz Açısı İstatistikleri ile Şekil Tanıma”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 1, 2004.

 15. M. Uysal, Ö. Özcanlı, F.T. Yarman Vural, “Bulanık ARTMAP Mimarisini Kullanan İçerik Bazlı Bir İmge Sorgulama Sistemi, Sinyal Isleme ve İletisim Uygulamaları Kurultayı, 2004.

 16. A. Çarkacıoğlu, F.T. Yarman Vural, “Doku Benzerliğini Tesbit Etmek İçin Yeni Bir Tanımlayıcı”, 11. SIU, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003.

 17. N. Arıca, F.T. Yarman Vural, “Tıkız Şekil Betimleyicileri”, 11.SIU, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003.

 18. Ö.C. Özcanlı, P. Duygulu Şahin, F.T. Yarman Vural, “Açıklamalı Görüntü Veritabanları Kullanarak Nesne Tanıma ve Erişimi”, 11.SIU, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003.

 19. S. Alkan, F.T. Yarman Vural, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı”, Elektrik Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I. Ulusal Sempozyumu, 2003.

 20. M. Uysal, F.T. Yarman Vural, “En İyi Temsil Eden Öznitelik Kullanılarak İçeriğe Dayalı Endeksleme ve Bulanık Mantığa Dayalı Sorgulama Sistemi”,11.SIU, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, 2003.

 21. H. Doğu, İ. Kaynar, F.T. Yarman Vural, “Yüz Tanıma Probleminde Parametrelerin Performansa Etkisi ve Tanıma Yüzdesini Artırıcı Öneriler”, 10. SİU, 1, s.309-314, 2002.

 22. T. Yüksel, F.T. Yarman Vural, “Lempel-Ziv Algoritması İle Doku Bölütlemesi”, 10.SIU, Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 2002

 23. N. Arıca, F.T. Yarman Vural, “Kerteriz Tabanlı Şekil Tanımlayıcısı”, 10. SIU, cilt.1 sayfa 129-134, 2002.

 24. Ö.C. Özcanlı, S. Dağlar, F.T. Yarman Vural, “Yerel Benzerlik Örüntüsü Yöntemi ile Görüntü Erişim Sistemi”, 10. SIU, cilt.1 sayfa 141-146, 2002.

 25. H. Doğu, İ. Kaynar, F.T. Yarman Vural, “Yüz Tanıma Probleminde Paremetrelerin Performansa Etkisi ve Tanıma Yüzdesini Artırıcı Öneriler”, 10. SIU, cilt.1 sayfa 309-314, 2002.

 26. O. Mut, F.T. Yarman Vural, “Genetik Algoritma ile Görüntü Bölütleme”, SIU 2001-Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 2001.

 27. N. Arıca, F.T. Yarman Vural, “El Yazısı Tanıma Problemi için Bütünsel Parametre Kestirimi ve Bölütleme Algoritmaları”, SIU 2001-Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, 2001.

 28. F.T. Yarman Vural, “Eğitimde Yeni Modeller ve İnternete Dayalı Asenkron Eğitim”, BTIE (Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı), 2000.

 29. G.K. Akıncı, S. Korkmaz, F.T. Yarman Vural, “Karmaşık Renkli Dokümanlarda Sayfa Çözümlemesi”, Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultyı, s. 114-120 Ankara 1999.

 30. H. Vural, F.T. Yarman Vural, “ODTÜ’de Sürekli Eğitimde Başarılı Bir Uygulama”, CBT Bilim Teknik, Sayı, 653, s. 20-21, 1999.

 31. M. Uysal, F.T. Yarman Vural, “Tek Boyutlu Renk Aralıkları ile Çalışan Hızlı Bir Renk İndirgeme Yöntemi”, Sinyal İşleme ve Uygulamalari Kurultayı, 2, s. 600-605, 1998.

 32. N. Arıca, F.T.Yarman Vural, “Saklı Markov Modeli ile El Yazısı Tanımada İki Boyutlu Bilginin Tek Boyutlu Sunumu”, Sinyal İşleme Kurultayı, 1 , s.81-86, 1998.

 33. N. Arıca, F.T. Yarman Vural, “İnsan Optik Sistemine Benzetilerek Geliştirilen Bir El Yazısı Optik Karakter Tanıma Sistemi”, 5. SIU, cilt 2, sayfa 810-816, 1997.

 34. M.A. Özdil, F.T. Yarman Vural, “Ayrıştırmasız Bir Optik Karakter Tanıma Sistemi”, 5. SIU., 1997.

 35. A. Atıcı, F.T. Yarman Vural, “Osmanlıca Dokümanlarda bir Ayrıştırma ve Öznitelik Çıkarımı Algoritması”, Sinyal İşleme Kurultayı, Gökova,1994.