Yerleşkelerimiz ve Yaşam

PROJE 18:  Yerleşim

Öğretim üyelerimiz için önemli bir olanak sağlayan lojmanlarımızın dağıtımı ve kullanımı ile ilgili sorunlar mevcuttur. Özellikle de üniversitemize yeni katılmış olan genç öğretim üyelerimiz çeşitli nedenlerden dolayı lojman olanaklarından yararlanamamaktadırlar. Lojman yönetmeliğimizin hukuka bağlı ve adil bir hale getirilmesi için hepimizin katkı vereceği bir çalışma yapılacaktır. Halen, 200 adet öğretim üyemiz lojman beklemektedir. Yaklaşık 200 adet lojman yapımı ile sorunların büyük ölçüde azalacağı tahmin edilmektedir. Bu amaçla, TOKİ ve ilgili devlet kurumları ile görüşmeler yapılacak ve ek lojman yapımı sağlanacaktır.

PROJE 19: Çevre Dostu Yerleşke ve Güvenli Yaşam

Üniversitemizin tüm yerleşkeleri ile çevre dostu bir kurum haline getirilmesi için bir proje başlatılmıştır. Bu projede,

 • binalarımızda enerji kayıplarının en aza indirilmesi,
 • su kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanılması,
 • geri dönüşüm zincirinin daha etkinleştirilmesi,
 • güneş enerjisinden yararlanma,
 • atıkların hijyenik hale getirilmesi,
 • yerleşke içi ulaşımın ve trafiğin düzenlenmesi, monoray projesinin tamamlanması ve toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması,
 • ziyaretçiler ve öğrenciler için uydu otoparkların yapımı,
 • yerleşkelerimizin bisiklet ve engelli öğrenciler için düzenlenmesi,
 • tüm mensuplarımızda çevre duyarlılığının yaratılması,
 • yerleşke ekosisteminde tüm insanların güven içinde yaşaması
 • Eymir Gölü’nün spor ve dinlenme amaçlı düzenlenmesi

için bir çevre yaratılacaktır.
Proje, Çevre Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK 1007 projesi olarak gerçekleştirilecektir. Üretilen model Türkiye’deki diğer üniversitelere de örnek olacaktır. Projenin gerçekleştirilmesi sırasında öğrenci tezlerinden ve ödevlerinden yararlanılacaktır.
Bu projenin çıktılarına göre binalarımızın, laboratuvar ve dersliklerimizin elden geçirileceği, yeni bir sınıf binasının yapılacağı büyük bir altyapı projesi ile Ankara ve Erdemli yerleşkelerimiz yenilenecektir. Projenin hayata geçmesi için gerekli kaynak DPT’den temin edilecektir.

PROJE 20: Yeni Yerleşkeler ve Araştırma Enstitüleri

Üniversitemizin birikimini topluma daha iyi aktarabilmek ve uluslararası platformlarda sesimizi daha etkin duyurabilmek amacıyla Kıbrıs ve Erdemli yerleşkelerimiz güçlendirilmeli ve yeni yerleşke olanakları araştırılmalıdır.
Proje kapsamında Kıbrıs ve Erdemli yerleşkelerimizde tercihen, temel bilime odaklı araştırmaya ağırlık verilmeli ve bu yerleşkelerimiz belirlediğimiz bazı alanlarda, uluslararası elit bilim adamlarının ilgisini çekecek birer cazibe merkezi haline getirilmelidir.
Ayrıca, İstanbul’da açacağımız bir mini yerleşkede, işletme ağırlıklı ikinci programlar ve kurslarla üniversitemize önemli kaynaklar sağlanabilir. Proje kapsamında Avrupa’da yerleşke olanakları da araştırılabilir.